Borrhålet är en outsinlig värme- källa och sparar mycket pengar om den är rätt dimensionerad. 
Vi började med värmepumpinstallationer redan på 1970-talet.