När brunnen är färdigborrad och djup och vattenmängd är dokumenterade kan pumpanläggningen dimensioneras.

Vi monterar Grundfos sänkpumpar för högsta kvalitet och driftsäkerhet. Sänkpumpen är alltid i frostfritt läge och dessutom syns och hörs den inte.

Pumpinstallation med adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper bygga pumphus e.dyl. och alla känsliga komponenter placeras inne i huset. 

Brunnen avslutas med ett låsbart lock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar m.m.