Vi är medlem i Sveriges Avanti-Borrare Förening, en sammanslutning av ca 40 företag i samverkan runt om i Sverige

Avanti verkar för att höja yrkeskompetensen hos brunnsborrrkåren genom utbildning, produktutveckling, information till allmänheten mm.

Vill du veta mer om Avanti